• एर
कारखाना

कारखाना

डाई कास्टिंग मशीनें

डाई कास्टिंग मशीनें

तामचीनी पेंटिंग मशीनें

तामचीनी पेंटिंग मशीनें

हस्तनिर्मित तामचीनी पिन

हस्तनिर्मित तामचीनी पिन

चढ़ाना कमरा

चढ़ाना कमरा

भंडारण

भंडारण

इलेक्ट्रोप्लेटिंग रूम

8 प्लेटिंग रूम-1
8 प्लेटिंग रूम-2
8 प्लेटिंग रूम-3

उत्पादन प्रक्रिया

fab8cec5

1 कलाकृति सबूत और संशोधन

2 सांचे बनाना

2 सांचे बनाना

3 डाई कास्टिंग

3 डाई कास्टिंग

4 पॉलिश करना

4 पॉलिश करना

647591फे

5 रिवेटिंग

6 पेंटिंग

6 पेंटिंग

9826c592

7 गीली सैंडिंग

8 चढ़ाना

8 चढ़ाना

74b4e4a3

9 क्यूसी

10 पैकिंग

10 पैकिंग